Page 12 - Tajemnice przyrody 4 - zeszyt ćwiczeń
P. 12

3 3 3   Przyrządy i pomoce                       Zobacz zdjęcia


            przyrodnika
                                            docwiczenia.pl
                                            Kod: T4K9X6


       1 Wykonaj polecenia.
        a  Uporządkuj i zapisz litery w ramkach tak, aby utworzyły nazwy przyrządów i pomo-
         cy przyrodnika.


       M P A A        L P A U       N E O S T        K A P M S O

          A T A P A R        F R Z G A N O Y F T           I C O
       T M A A Ś      M N   I  R Z E C A      I  L E T A O N K R

        b  Których przyrządów lub pomocy użyły dzieci? Wpisz w ramki odpowiednie nazwy.        Zauważyłem żółtą                Za jej pomocą    Dostrzegłam, że na
       plamkę na brzuchu ptaka  Dzięki niej wyznaczyłam  porównałem grubość  skrzydłach muchy
                     trasę wycieczki
        siedzącego na gałęzi              pni dwóch drzew,   występują cienkie,
        kilkadziesiąt metrów   i sprawdziłam,   które rosną na moim   delikatne żyłki.
                   co ciekawego znajduje się
          ode mnie.                   podwórku.
                      w okolicy.
        c  Wyjaśnij, do czego służą pomoce i przyrządy z punktu a , które nie zostały opisane

         przez dzieci.       10
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17