Page 10 - Tajemnice przyrody 4 - zeszyt ćwiczeń
P. 10

2 2


       2 Jak poznawać przyrodę?
       1 Wykonaj polecenia.
        a  Wpisz w ramki odpowiednie nazwy zmysłów.
       A. słuch
                                        D.


       B.
                                        E.


       C.        b  Za pomocą których zmysłów można rozpoznać przedstawione na fotografi ach
         obiekty? Wpisz pod fotografi ami litery, którymi oznaczono zmysły w punkcie  a .
         Uwaga, w niektórych wypadkach możesz wpisać kilka liter.
       2 Przeczytaj list napisany do ciebie przez Kasię. Odpowiedz dziewczynce.        Cześć!
        Piszę wypracowanie o ptakach w Polsce. Czy możesz polecić mi jakieś książ-

        ki, w których znajdę ciekawe informacje na ten temat? Może znasz też jakiś
        program telewizyjny lub strony internetowe poświęcone ptakom żyjącym
        w naszym kraju?
                                   Pozdrawiam Cię serdecznie,

                                                Kasia       8
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15