Page 6 - Do dzieła 6. Podręcznik
P. 6

„Jeśli spojrzysz na stary mur […] lub […]
                                 kamienie, możesz dostrzec rozmaite
                             rzeczy, takie jak krajobrazy, bitwy, chmury,
                              niezwykłe pozy, wykrzywione twarze. […]
                               Z tej pomieszanej masy obiektów umysł
                                 wybierze i zachowa obfitość wzorów
                                    i tematów całkowicie nowych”.

                                  Leonardo da Vinci [czyt.: da winczi]


                                                Michał Anioł,
                                           Mojżesz (fragment), XVI w.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11