Page 4 - Do dzieła 6. Podręcznik
P. 4

Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty
            i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego
            do nauczania plastyki, na podstawie opinii rzeczoznawców: dr Beaty Lewińskiej,
            prof. dr hab. Wiesławy Limont, dr hab. Katarzyny Kłosińskiej.
            Etap edukacyjny: II
            Typ szkoły: szkoła podstawowa
            Rok dopuszczenia: 2018
            Numer ewidencyjny w wykazie MEN: 903/3/2018          Podręcznik został opracowany na podstawie Programu nauczania plastyki w klasach 4–7 szkoły
          podstawowej „Do dzieła!” autorstwa Jadwigi Lukas, Krystyny Onak, Marty Ipczyńskiej, Natalii Mrozkowiak.

          Nabyta przez Ciebie publikacja jest dziełem twórcy i wydawcy. Prosimy o przestrzeganie praw, jakie im przysługują. Zawartość publikacji możesz
          udostępnić nieodpłatnie osobom bliskim lub osobiście znanym, ale nie umieszczaj jej w internecie. Jeśli cytujesz jej fragmenty, to nie zmieniaj ich
          treści i koniecznie zaznacz, czyje to dzieło. Możesz skopiować część publikacji jedynie na własny użytek.
                              Szanujmy cudzą własność i prawo. Więcej na www.legalnakultura.pl

                       © Copyright by Nowa Era Sp. z o.o. 2019
                          ISBN 978-83-267-3618-6

                       Koordynacja prac: Aneta Leśniewska.
                    Redakcja merytoryczna: Aneta Leśniewska, Michał Gayer.
                Redakcja językowa: Justyna Dobrowolska. Współpraca redakcyjna: Magdalena Brozis.
                   Nadzór artystyczny: Kaia Pichler. Opieka graficzna: Ewa Kaletyn.
                Projekt okładki: Maciej Galiński, Wojtek Urbanek. Projekt graficzny: Klaudia Jarocka.
                  Ilustracje: Ewa Kaletyn, Marek Nawrocki, Przemysław Kłosin, Michał Gayer.
                Fotoedycja: Magdalena Dzwonkowska. Realizacja projektu graficznego: Piotr Socha.
                          Nowa Era Sp. z o.o.
                       Aleje Jerozolimskie 146 D, 02-305 Warszawa
                      www.nowaera.pl, e-mail: nowaera@nowaera.pl
                       Centrum Kontaktu: 801 88 10 10, 58 721 48 00
                       Druk i oprawa: Quad/Graphics Europe Sp. z o.o.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9