Page 7 - Plastyka, Do dzieła, podręcznik, klasa 4
P. 7

Jak korzystać z podręcznika?      Podręcznik „Do dzieła! 4” zaznajomi Cię z podstawowymi elementami abecadła plastycznego, takimi jak linia,
      punkt, plama i barwa, a także z wybranymi technikami rysunkowymi, malarskimi oraz mieszanymi, z których
      możesz korzystać w swojej twórczości. Pomoże zrozumieć, czym jest sztuka, jakie rodzaje twórczości nas otaczają
      i gdzie można napotkać ich przykłady. Ciekawe reprodukcje ułatwią zrozumienie nowych zagadnień, a różnorodne
      ćwiczenia pomogą w doskonaleniu Twoich umiejętności i poszukiwaniu pomysłów na działania plastyczne.


      O tym się dowiesz informuje, czego nauczysz się na danej lekcji.
                                           Sztuka wokół nas
      Ciekawi sztuki to odpowiedzi                       zawiera wiadomości na temat
      na interesujące pytania                          ciekawych zjawisk artystycz-
      dotyczące twórczości                           nych, które możesz zaobser-
      artystycznej.                               wować w codziennym życiu.                                              Podsumowania
      Różnorodne Ćwiczenia                              Czy już wiesz? ułatwią
      rozwiną Twoje umiejętności                           powtórzenie zdobytej
      plastyczne.                                  wiedzy.


                                              Strony zatytułowane
       Poznaję i zwiedzam to informacje                       To warto zobaczyć
       na temat epok i stylów w sztuce                        informują o wybranych
       oraz muzeów gromadzących                           miejscach w Polsce,
       pochodzące z nich dzieła.
                                              w których można
                                              obejrzeć różnorodne
                                              zabytki, w tym także
                                              te związane ze sztuką
                                              Twojego regionu.
                                Do dzieła! to ciekawe pomysły na prace
                                plastyczne oraz wskazówki dotyczące
                                różnorodnych sposobów ich wykonania.

                                Słowniczek plastyczny  Tworzę przez cały rok
                                zawiera wyjaśnienia pojęć  to propozycje prac
                                z dziedziny sztuki, które  plastycznych związanych
                                pojawiają się w tekście. z różnymi świętami.


        Znaki przy fotografiach dzieł sztuki informują o:
        narzędziach rysunkowych i podłożu,        wymiarach dzieła,
        technice malarskiej i podłożu,          miejscu, w którym znajduje się dzieło,
        materiale rzeźbiarskim,              czasie, w którym powstało dzieło.
        technice mieszanej,
                                                      5
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12