Page 5 - Plastyka, Do dzieła, podręcznik, klasa 4
P. 5

Spis treści


        Co widzimy i jak to pokazać? ............................................................................................................................  6

        ABC sztuki ............................................................................................................................................................. 8
        Linia i punkt ...........................................................................................................................................................  12
      Do dzieła! Niesamowite zwierzę ...........................................................................................................................  16
      Poznaję i zwiedzam – Linie i punkty a sztuka prehistoryczna ........................................................................  18
        Plama ......................................................................................................................................................................  20
      Poznaję i zwiedzam – Płaskie plamy barwne a sztuka Egiptu ........................................................................  24
        Barwa ......................................................................................................................................................................  26
      Barwy podstawowe i pochodne ............................................................................................................................  27
      Barwy dopełniające i złamane ................................................................................................................................  30
      Do dzieła! Mieszkańcy morskich głębin ..............................................................................................................  31
      Barwy ciepłe i zimne .................................................................................................................................................  33

        Techniki rysunkowe .............................................................................................................................................  35
      Do dzieła! Magiczne drzewo ..................................................................................................................................  38

        Techniki malarskie ................................................................................................................................................  40
      Technika akwarelowa ................................................................................................................................................  41
      Techniki temperowa i plakatowa oraz gwasz ......................................................................................................  43
      Do dzieła! Krajobraz z wymarzonej wycieczki ..................................................................................................  44
      Technika pastelowa ...................................................................................................................................................  46
      Do dzieła! Egzotyczny ogród ...................................................................................................................................  47
      Pozostałe techniki malarskie ..................................................................................................................................  49
      Poznaję i zwiedzam – Różne techniki malarskie a sztuka antyczna ..............................................................  50

        Techniki mieszane ................................................................................................................................................  52
      Farby wodne i pastele ...............................................................................................................................................  52
      Malowanie i drapanie ................................................................................................................................................  53
      Kolaż .............................................................................................................................................................................  54
      Do dzieła! Nieznana planeta ..................................................................................................................................  55
        To warto zobaczyć – Zabytki małych ojczyzn ..............................................................................................  58

        Tworzę przez cały rok – Dekoracje i upominki na różne święta ..............................................................  60
        Słowniczek plastyczny ........................................................................................................................................  61
        Spis reprodukcji ....................................................................................................................................................  64
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10