Page 11 - PWN PEWNY START. ODKRYWAM ŚWIAT Moja książka. Poziom B
P. 11

CZYM PODRÓŻUJEMY?

UCZNIOWIE ZASTANAWIAJĄ SIĘ, CZYM POJECHAĆ
NA WYCIECZKĘ.
– NAJSZYBCIEJ PODRÓŻUJE SIĘ SAMOLOTEM – POWIEDZIAŁ
KUBA.
– MOŻNA TEŻ POJECHAĆ AUTOBUSEM ALBO POCIĄGIEM –
DODAŁA OLA.
ADAM ZAPROPONOWAŁ, ŻEBY SPRAWDZIĆ W INTERNECIE,
JAKIE SĄ POŁĄCZENIA KOMUNIKACYJNE.
PANI POWIEDZIAŁA, ŻE TO DOBRY POMYSŁ.

                                                    153
   6   7   8   9   10   11   12   13   14