Page 7 - PEWNY START. MOJA MATEMATYKA Karty pracy. Jesień. Poziom B
P. 7

MOJA MATEMATYKA. Jesień. Poziom B. Karty pracy © Nowa Era Sp. z o.o. 44

KARTA 34. ZDROWIE I  HIGIENA JESIENIĄ      +
                        7
ROZWIĄŻ MATEMATYCZNE KRZYŻÓWKI.         =
OBLICZ Z  POMOCĄ KALKULATORA.
WYNIKI DZIAŁAŃ WPISZ W  OKIENKA.

   3+7=

   +–

   9–2=

   ==

         +=

20 – 6 =
–––
10 – 3 = 7
===

       –=
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12