Page 3 - PEWNY START. MOJA MATEMATYKA Karty pracy. Jesień. Poziom B
P. 3

MOJA MATEMATYKA. Jesień. Poziom B. Karty pracy     © Nowa Era Sp. z o.o. 1

KARTA 1. WAKACYJNE WSPOMNIENIA – NAD MORZEM

WYKONAJ DZIAŁANIA. WYTNIJ CZĘŚCI ZDJĘCIA.
ZNAJDŹ FRAGMENT ZDJĘCIA OZNACZONY TAKĄ SAMĄ LICZBĄ
JAK WYNIK DZIAŁANIA. PRZYKLEJ CZĘŚCI ZDJĘCIA
W  ODPOWIEDNIE MIEJSCA, A  DOWIESZ SIĘ, GDZIE OLA
SPĘDZIŁA WAKACJE.

4+8=

7+7= 6+5= 3 + 10 =                10 + 10 =

                        12

   11 14                     20     13
   1   2   3   4   5   6   7   8