Page 2 - PWN PEWNY START. MÓJ DOBRY ROK Karty pracy. Moja wiosna, moje lato
P. 2

PEWNY START. MÓJ DOBRY ROK. Moja wiosna, moje lato  © Wydawnictwo Szkolne PWN

      KARTA 5

1 NAPISZ PO ŚLADZIE PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY. PRZECZYTAJ ZDANIA. ZNAJDŹ
    W TEKŚCIE I OTOCZ PĘTLĄ DATY: 21 MARCA I 21 CZERWCA.

      PIERWSZY
   DZIEŃ WIOSNY

21 MARCA ZACZĘŁA SIĘ KALENDARZOWA WIOSNA.
BĘDZIE TRWAŁA DO 21 CZERWCA.
DNI SĄ CORAZ DŁUŻSZE.
   1   2   3   4   5   6   7