Page 9 - Nowy Elementarz Odkrywców – Podręcznik – klasa 1 – część 4
P. 9

zi Zi

Dyzio ma swój mały ogródek.                    zie lo ny
Rosną tam różne ważne dla zdrowia                 zielony
rośliny. Dyzio sam zasiał warzywa
i ziółka. Obok mięty zieleni się                  zioła
sałata i pietruszka. Dyzio podlewa                 ziółka
rośliny źródlaną wodą. Gdy ktoś źle                koziołek
się poczuje, prosi Dyzia o pomoc.                 ziemia
Koziołek zawsze wie, co należy                   poziomki
podać. Mięta jest dobra na ból                   zieleni się
brzucha, a sok z malin na gorączkę.                ziarno

z	O dszukaj w tekście i odczytaj wyrazy, w których występuje ź ,                7
 a następnie wyrazy z zi .

z	Wskaż w tekście nazwy roślin. Odczytaj je.
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14