Page 4 - Nowy Elementarz Odkrywców – Podręcznik – klasa 1 – część 4
P. 4

Jak korzystać z podręcznika

               przy wprowadzanej literze ilustracja sytuacyjna zawierająca elementy,
               w których nazwach występuje dana głoska w różnych pozycjach

pierwszy poziom trudności
(wyrazy z kolorystycznym
podziałem na sylaby)

realistyczne zdjęcia       drugi poziom trudności      trzeci poziom trudności
obrazują świat przyrody      (tekst z kolorystycznym     (tekst czarny)
                 podziałem na sylaby)
                                 ćwiczenia z edukacji
              Uwaga! Trujące!            przyrodniczej

                                Uwaga! Trujące!

                                cis konwalia

              cis                 konwaliaglistnik jaskółcze ziele               bluszcz

                                    muchomor                       muchomor
                                   sromotnikowy                      czerwony

                                 Przyjrzyj się uważnie zdjęciom trujących roślin i grzybów.
                                 Zapamiętaj, jak wyglądają. Przeczytaj ich nazwy.

                                Nie dotykaj żadnych roślin ani grzybów bez pozwolenia kogoś dorosłego!

                              58

              glistnik jaskółcze ziele      bluszcz
   1   2   3   4   5   6   7   8   9