Page 10 - Nowy Elementarz Odkrywców – Podręcznik – klasa 1 – część 4
P. 10

Wędrówka kropli wody

6.             1.

    A niektóre    To ja, kropla
z nas zamieniają się wody. Czy wiesz,
w parę wodną i znów
 odlatują w chmury.   gdzie teraz
              jestem?
   To ja już lecę.
  Do zobaczenia!       2.

5.              Kiedy w chmurze
               jest za dużo wody,
 Piją nas  4.
zwierzęta.           zaczyna padać
                   deszcz.
  Co się z nami
  dalej dzieje?       3.
  Na przykład
płyniemy rzekami    I my, krople wody –
   do morza.     jako krople deszczu

             spadamy wtedy
           na ziemię, na rośliny.

              Wpadamy też
              do zbiorników

               wodnych.

     1. O powiedz, co się dzieje z kroplą wody.
     2. W którym momencie swojej wędrówki kropla wody jest najlepiej widoczna,

        a kiedy prawie jej nie widać?

     3. C zy wiesz, co się dzieje z kroplą wody w czasie mrozu?
     4. Dlaczego ludzie powinni oszczędzać wodę? Porozmawiajcie o tym.
8 5. J akie znasz sposoby oszczędzania wody?
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15