Page 1 - Matematyka z kluczem 8 - zbiór zadań
P. 1

NOWA EDYCJA               8
                                                    8
                                                         2021 – 2023        Zbiór zadań skorelowany z podręcznikiem Matematyka z kluczem dla klasy 8:
        • ma strukturę zgodną z układem lekcji w podręczniku,
        • pozwala utrwalać wiedzę i zdobywać nowe umiejętności dzięki pogrupowaniu
         zadań według stopnia trudności: Rozgrzewka, Trening, Na medal,
        • zawiera ponad 1100 zadań.                               ZBIÓR ZADAŃ DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Zbiór
        Rozgrzewka – zadania dla
        uczniów potrzebujących                                                  zadań
        dodatkowych prostych                   Trening – zadania
        ćwiczeń.                         pozwalające utrwalać
                                     nabyte umiejętności.


                                                                        DO MATEMATYKI
                                                                 DLA KLASY ÓSMEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ


        Na medal – zadania dla                  Powtórzenie –
        uczniów szukających                    na zakończenie każdego        WSPIERA W PRZYGOTOWANIACH
        wyzwań.                          działu zestaw zadań         DO EGZAMINU ÓSMOKLASISTY
                                     podsumowujących
                                     wiadomości
                                     i sprawdzających stopień
                                     opanowania materiału.

                           Zbiór zadań zawiera różnorodne
                           zadania:
                           • wielokrotnego wyboru,
                           • wymagające uzasadnienia,
                           • otwarte,
                           • do uzupełnienia,
                           • konkursowe,
                           • typu „PRAWDA/FAŁSZ”,
                           • typu „TAK/NIE, ponieważ            MATEMATYKA Z KLUCZEM
                            A/B/C”.

        Nowa Era Sp. z o.o.
          www.nowaera.pl   nowaera@nowaera.pl
          Centrum Kontaktu: 801 88 10 10, 58 721 48 00


                                                                                                02.06.2021  09:15
    067786_SP_MAT_MzK_RE_ZM_8_Zbior_okladka.indd  1-3                                                                   02.06.2021  09:15
    067786_SP_MAT_MzK_RE_ZM_8_Zbior_okladka.indd  1-3
   1   2   3   4   5   6