Page 9 - Matematyka z kluczem 5 - podręcznik, część 2
P. 9

. Figury przestrzenne – bryły


         Na ilustracji pokazano różne bryły. Zwróć uwagę, jak zostały pogrupowane.

                         Bryły
             walce  kule
                               sześciany


               stożki
                                 prostopadłościany
                                   graniastosłupy
             ostrosłupy

                        ośmiościan   torus   dziesięciościan


         Graniastosłupy i ostrosłupy mają wierzchołki, krawędzie i ściany.         Wierzchołek to punkt.   Krawędź to odcinek.   Ściana to wielokąt.


         Graniastosłupy

         W każdym graniastosłupie wyróżniamy dwie ściany, które nazywamy
         podstawami. Są one jednakowe i równoległe. Podstawą graniastosłupa może
         być dowolny wielokąt. Pozostałe ściany graniastosłupa to ściany boczne.
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14