Page 4 - Matematyka z kluczem 5 - podręcznik, część 2
P. 4

Krótki przewodnik po podręczniku

         Na dobry początek
         – atrakcyjne wprowadzenie
         do lekcji.

         Pracuj samodzielnie.

         Pracujcie w parach.

         Pracujcie w kilka osób.

         adanie z kluczem
   poziom A  acznij od poziomu
        i zgodnie z instr
        i zgodnie z instrukcją dojdźukcją dojdź
   poziom B
        do ostatniego poziomu.
   poziom C
   poziom D
         eśli czujesz się na siłach,
   poziom E czeka na iebie jeszcze
        poziom istrza!
   MISTRZ

           Przykłady podobne
           do zadania z kluczem.
                                  Dobra rada
                                  pomoże i ominąć
                                  trudności.


                                         la dociekliwych
                                        – naucz się
                                        więcej, niż
                                        to konieczne.
       ropkami oznaczamy
       stopie trudności zada ,
       a pucharem – zadania
       wymagające więcej pracy
       lub pomysłowości.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9