Page 3 - Matematyka z kluczem 5 - podręcznik, część 2
P. 3

Spis treści

          Krótki przewodnik po podręczniku  4
         IV     Ułamki dziesiętne     VI     Matematyka i my
          1. Ułamek dziesiętny    8    1. Kalendarz i zegar    92
          2. Dodawanie i odejmowanie      2. Miary, wagi i pieniądze  100
          ułamków dziesiętnych    16    3. Średnia arytmetyczna  104
          3. Mnożenie ułamków dziesiętnych  22  4. Liczby dodatnie i ujemne  108
          4. Dzielenie ułamków dziesiętnych  28  5. Dodawanie liczb całkowitych  116
          5. Zamiana jednostek    34    6. O ile różnią się liczby  123
          Powtórzenie przed klasówką  40    Powtórzenie przed klasówką  127
          Zadania na temat...    42     Zadania na temat...    130
          Zadania na deser      43     Zadania na deser      132


         V     Pola gur        VII  Figury przestrzenne
          1. Pole gury       46    1. Figury przestrzenne – bryły  136
          2. Pole równoległoboku i rombu  53  2. Objętość i pojemność  144
          3. Pole trójkąta      62    3. Objętość prostopadłościanu  150
          4. Pole trapezu      70    4. Siatki prostopadłościanów  157
          5. Różne jednostki pola  76    5. Siatki graniastosłupów  164
          Powtórzenie przed klasówką  84    Powtórzenie przed klasówką  170
          Zadania na temat...    86     Zadania na temat...    172
          Zadania na deser      88     Zadania na deser      174

                             Odpowiedzi         178
   1   2   3   4   5   6   7   8