Page 2 - Matematyka z kluczem 5 - podręcznik, część 2
P. 2

Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw
          oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia
          ogólnego do nauczania matematyki, na podstawie opinii rzeczoznawców:
          mgr. Tadeusza Marczewskiego, dr. hab. Edwarda Tutaja, dr Katarzyny Kozłowskiej.
          Etap edukacyjny: II
          Typ szkoły: szkoła podstawowa
          Rok dopuszczenia: 2018

          Numer ewidencyjny w wykazie MEN: 875/2/2018

         Podręcznik został opracowany na podstawie Programu nauczania matematyki dla klas
         4–8 szkoły podstawowej autorstwa Marcina Brauna, Agnieszki Mańkowskiej, Małgorzaty
         Paszyńskiej.


         Nabyta przez Ciebie publikacja jest dziełem twórcy i wydawcy. Prosimy o przestrzeganie praw, jakie im przysługują.
         Zawartość publikacji możesz udostępnić nieodpłatnie osobom bliskim lub osobiście znanym, ale nie umieszczaj jej
         w internecie. Jeśli cytujesz jej fragmenty, to nie zmieniaj ich treści i koniecznie zaznacz, czyje to dzieło. Możesz skopiować
         część publikacji jedynie na własny użytek.
                       Szanujmy cudzą własność i prawo. Więcej na www.legalnakultura.pl                   © Copyright by Nowa Era Sp. z o.o. 2021
                      ISBN 978-83-267-4088-6

            Opracowanie redakcyjne i redakcja merytoryczna: Urszula Cielniak, Elżbieta Rokicka,
               Renata Sawicka, Magdalena Spalińska, Paulina Staniszewska-Tudruj.
             Redakcja językowa: Agnieszka Grzegółka-Maciejewska, Grażyna Oleszkowicz,
              Joanna Sawicka, Paulina Szulim. Korekta językowa: Aleksandra Hofman.
              Konsultacje dydaktyczne: Anna Deptuła, Barbara Galas, Krystyna Nowicka,
                  Barbara Sasim-Leciejewska, Krzysztof Spaliński.
               Nadzór artystyczny: Kaia Pichler. Opieka graficzna: Ewa Kaletyn.
                 Projekt okładki: Paulina Tomaszewska, Maciej Galiński.
           Projekt graficzny: Maciej Galiński, Małgorzata Gregorczyk, Paulina Tomaszewska, re:design.
           Opracowanie graficzne: Ewelina Baran, Aleksandra Szpunar, Ewa Kaletyn, Klaudia Jarocka.
                  Realizacja projektu graficznego: Paweł Roguski.
            Ilustracje: Krzysztof Mrawiński, Marek Nawrocki, Adam Gierasimiuk, Agata Knajdek,
                      Anna Szaniawska (s. 130).
              Rysunki techniczne: Zuzanna Dudzic, Andrzej Oziębło, Artur Polakowski.
              Mapy: Redakcja Kartograficzna Nowa Era. Fotoedycja: Beata Chromik,
                     Katarzyna Iwan-Malawska.

                       Nowa Era Sp. z o.o.
                   Aleje Jerozolimskie 146 D, 02-305 Warszawa
                www.nowaera.pl, e-mail: nowaera@nowaera.pl, tel. 801 88 10 10
                     Druk i oprawa: ArtDruk Kobyłka
   1   2   3   4   5   6   7