Page 12 - Matematyka z kluczem 5 - podręcznik, część 2
P. 12

VII. Figury przestrzenne        Dobra rada
        Na rysunku bryły krawędzie nie powinny na siebie nachodzić.
        Żeby tak było, trzeba odpowiednio przekrzywić podstawę,
        np. żadna krawędź podstawy nie może być narysowana pionowo.            Na tym rysunku trudno      Na tym rysunku łatwiej
            zobaczyć graniastosłup.     zobaczyć graniastosłup.


        Jeśli umiesz już rysować graniastosłupy, to łatwo nauczysz się rysować
        ostrosłupy.

        Oto sposób rysowania ostrosłupa:
        1.  Narysuj podstawę.
          Pamiętaj, że powinna być ona spłaszczona.        2.  Zaznacz punkt nad podstawą.
          To będzie wierzchołek ostrosłupa.        3.  Połącz ten wierzchołek ze wszystkimi
          wierzchołkami podstawy. Wymaż gumką
          fragmenty linii (tak aby otrzymać linię
          przerywaną) przedstawiających krawędzie,
          które w rzeczywistości są niewidoczne.
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17