Page 11 - Matematyka z kluczem 5 - podręcznik, część 2
P. 11

. Figury przestrzenne – bryły


         Graniastosłupy będziemy rysować, zaczynając od podstawy. Przyjrzyj się,
         jak zniekształcone są podstawy graniastosłupów na rysunkach.         Podstawa
         na rysunku


         Podstawa
         w rzeczywistości
         Zauważ, że podstawy na rysunkach są spłaszczone i przekrzywione.

         Oto sposób rysowania graniastosłupa:
         1.  Narysuj dolną podstawę.
          Pamiętaj, że powinna być spłaszczona.         2. Z każdego wierzchołka podstawy narysuj
          pionową krawędź.
          Wszystkie te krawędzie muszą mieć taką
          samą długość.         3. Połącz odpowiednio końce krawędzi, aby
          otrzymać drugą podstawę. Wymaż gumką
          fragmenty linii (tak aby otrzymać linię prze-
          rywaną) przedstawiających krawędzie, które
          w rzeczywistości są niewidoczne.
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16