Page 10 - Matematyka z kluczem 5 - podręcznik, część 2
P. 10

VII. Figury przestrzenne


        Będziemy się zajmować graniastosłu-
        pami, których wszystkie ściany boczne
        są prostokątami. Takie graniastosłupy
        nazywamy prostymi.                wysokość      wysokość


                             graniastosłup  graniastosłup
        Ostrosłupy                 prosty     pochyły

        W każdym ostrosłupie wyróżniamy jedną ścianę, którą nazywamy
        podstawą. Podstawą ostrosłupa może być dowolny wielokąt.

        Ostrosłupy o podstawie:

         trójkątnej   czworokątnej    pięciokątnej    sześciokątnej

        Pozostałe ściany ostrosłupa to ściany boczne. Ściany boczne ostrosłupa są
        trójkątami.

        Rysowanie brył

        Przypomnijmy, jak narysować prostopadłościan.        Prostopadłościan to figura przestrzenna. Gdy rysujemy go na kartce, która
        jest płaska, musimy zniekształcić pewne jego elementy.
                                  w rzeczywistości
                                  jest to prostokąt
                  tak wygląda ściana boczna
                 prostopadłościanu na rysunku
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15