Page 9 - Matematyka 2 - karty pracy ucznia, zakres podstawowy
P. 9

Zadanie 6.1 (0–4)
          Wysokość poprowadzona z wierzchołka kąta prostego w trójkącie prostokątnym dzieli przeciw­
          prostokątną na odcinki długości 2 i 8. Oblicz długości przyprostokątnych.


           Krok 1.                  (2 pkt)
           Sporządzamy rysunek pomocniczy i obliczamy h,        C
           z podobieństwa trójkątów ABD i ADC.               2 D
           2 = h
           h  8                                    8
            2
           h = 16                             h
           h = 4                           A             B


           Krok 2.                  (2 pkt)
           Obliczamy długości przyprostokątnych z twierdzenia Pitagorasa np. dla trójkątów ABD i ADC.

             2
                               2
                2
                                  2
            AB =  4 + 8 2           AC =  4 + 2 2
                               2
             2
            AB =  16 + 64           AC =  16 + 4
            AB = 45              AC = 25
           Zadanie 6.2 (0–4)
          Wysokość poprowadzona z wierzchołka kąta prostego w trójkącie prostokątnym dzieli przeciw­
          prostokątną na odcinki długości 4 i 6. Oblicz długości przyprostokątnych.
                                                 4.1. Trójkąty prostokątne  83
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14