Page 8 - Matematyka 2 - karty pracy ucznia, zakres podstawowy
P. 8

4. Trygonometria
         4.1. Trójkąty prostokątne         Zadanie 1.
         Oblicz długość przeciwprostokątnej trójkąta o przyprostokątnych a i b.

         a) a = 5, b = 12            b) a = 23, b = 32      c) a = 4 - 2, b = 4 + 2

         Zadanie 2.

         Oblicz pole i obwód trójkąta prostokątnego.
         a)                  b)            c)
             C             C                C
                                          2
           2
                               5           A    4    B
          A     4     B
                                45°
                          A         B         Zadanie 3.
         Sprawdź, czy trójkąt o bokach podanej długości jest trójkątem prostokątnym.
         a) 9, 14, 17          b) 3, 6, 33          c) 35, 53, 230


         Zadanie 4. (0–1)
         Pole trójkąta równobocznego o boku długości 6 cm jest równe:
         A. 9 cm         B. 93 cm        C. 18 cm        D. 18 3 cm 2
                          2
                                    2
             2

         Zadanie 5. (0–1)

         W trójkącie prostokątnym jedna przyprostokątna jest 3 razy dłuższa od drugiej, a przeciwprostokątna
         ma długość 310. Pole tego trójkąta jest równe:
         A. 13,5 cm 2      B. 27 cm 2       C. 910 cm       D. 27 10 cm 2
                                      2
      82  4. Trygonometria
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13