Page 7 - Matematyka 2 - karty pracy ucznia, zakres podstawowy
P. 7

4. Trygonometria
          4.1. Trójkąty prostokątne ..................................................................................... 82
          4.2. Funkcje trygonometryczne kąta ostrego ..................................................... 85
          4.3. Trygonometria – zastosowania .................................................................... 87
          4.4. Rozwiązywanie trójkątów prostokątnych  ..................................................... 89
          4.5. Związki między funkcjami trygonometrycznymi  ......................................... 91
          4.6. Funkcje trygonometryczne kąta wypukłego (1) ............................................ 93
          4.7. Funkcje trygonometryczne kąta wypukłego (2) ............................................ 94
          4.8. Pole trójkąta ................................................................................................. 95
          4.9. Pole czworokąta ........................................................................................... 97
          Przed obowiązkową maturą z matematyki ......................................................... 99

          5. Planimetria
          5.1. Okrąg .......................................................................................................... 104
          5.2. Koło ............................................................................................................ 106
          5.3. Wzajemne położenie okręgu i prostej ........................................................ 108
          5.4. Kąty w okręgu ............................................................................................. 111
          5.5. Okrąg opisany na trójkącie ......................................................................... 114
          5.6. Okrąg wpisany w trójkąt .............................................................................. 116
          5.7. Wielokąty foremne ....................................................................................... 119
          5.8. Twierdzenie sinusów .................................................................................. 121
          5.9. Twierdzenie cosinusów (1) .......................................................................... 122
          5.10. Twierdzenie cosinusów (2) ........................................................................ 124
          Przed obowiązkową maturą z matematyki ....................................................... 127

          Odpowiedzi ....................................................................................................... 132
          Tablice wartości funkcji trygonometrycznych ................................................ 136
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12