Page 5 - Matematyka 2 - karty pracy ucznia, zakres podstawowy
P. 5

Wstęp          Karty pracy ucznia 2 są ściśle powiązane z podręcznikiem z serii MATeMAtyka dla klasy 2 do
          zakresu podstawowego. Do każdego z 53 tematów podręcznika przygotowaliśmy zestaw zadań,
          który pozwoli na przećwiczenie umiejętności związanych z danym zagadnieniem. Znalazły się
          tam również maturalne zadania CKE z lat ubiegłych. Sam zobaczysz, że z wieloma z nich pora­
          dzisz sobie już teraz, a rozwiązywanie zadań z matury już w klasie 2 przynosi wiele satysfakcji.
          dzisz sobie już teraz, a rozwiązywanie zadań z matury już w klasie 2 przynosi wiele satysfakcji.                                              Niektóre z zadań mają
          W każdym temacie jest
          W k a ż d y m t e m a c i e j e s t                  Niektóre z zadań mają
                                              podwójną numerację.
          do rozwiązania około                          podwójną numerację.
          do rozwiązania około
                                              Pierwsze z nich jest
          8 zadań. Na początku                          Pierwsze z nich jest
          8 zadań. Na początku
                                              rozwiązane krok po kroku.
          znajdują się typowe                          rozwiązane krok po kroku
               typowe
                                              Drugie – łatwo rozwiążesz,
          zadania ćwiczeniowe.
          zadania ćwiczeniowe.                          Drugie – łatwo rozwiążesz,
                                              wzorując się na pierwszym.
          Ich pierwsze podpunkty                         wzorując się na pierwszym.
          Ich pierwsze podpunkty
                                              Obie wersje różnią się
          czasami są rozwiązane                         Obie wersje różnią się
          czasami są rozwiązane
                                              jedynie danymi.
          (niebieskie teksty).                          jedynie danymi.
          (niebieskie teksty).
                                                K r a t k i , g o t o w e u k ł a d y
                                                Kratki, gotowe układy
                                                Kratki, gotowe układy
                                                współrzędnych,
                                                współrzędnych,
                                                ułatwiają
                                                ułatwiają
          Literą „M” i niebieskim
          Literą „M” i niebieskim                          rozplanowanie
                                                rozplanowanie
          paskiem oznaczyliśmy
          paskiem oznaczyliśmy                            rozwiązania
                                                rozwiązania
          oryginalne zadania CKE,                          i wyćwiczenie
          oryginalne zadania CKE,
                                                i wyćwiczenie
          które w zeszłych latach
          które w zeszłych latach                          zwięzłego zapisu.
                                                zwięzłego zapisu.
          maturzyści rozwiązywali
          maturzyści rozwiązywali
          na egzaminach. Już na tym
          na egzaminach. Już na tym
          etapie nauki są one
          w zasięgu twoich
          możliwości.
                                              Zadania powtórzeniowe są
                                              Zadania powtórzeniowe są
                                              skonstruowane
          Na końcu każdego                            skonstruowane na wzór
          Na końcu każdego
          działu znajduje się                          zadań egzaminacyjnych.
                                              zadań egzaminacyjnych
                                              Będą pomocne nie tylko
          Powtórzenie,                              Będą pomocne nie tylko
                                              w przygotowaniach do
          składające się z trzech
          składające się z trzech                        w przygotowaniach do
          zestawów zadań:                            bieżących sprawdzianów,
                                              bieżących sprawdzianów,
          zamkniętych, otwartych
          zamkniętych, otwartych                         lecz także w utrwalaniu
                                              lecz także w utrwalaniu
                                                    o
                                                 r
                                                 p
                                                y
                                                  z
                                                    ob
                                                   d
                                                  e
                                                        w
                                                         m
                                                       o
                                                     ią
          krótkiej odpowiedzi                          wiedzy przed obowiązkowym
          krótkiej odpowiedzi
                                                      z
                                              ie
                                               d
                                                z
                                                       k
                                                        y
                                              w
                                                     w
          i otwartych rozszerzonej                        e g z a m i n e m m a t u ral n ym
          i otwartych rozszerzonej
                                              egzaminem maturalnym
          odpowiedzi.                              z matematyki.
                                              z matematyki.
                   oryginalne zadanie
              CKE maj 2019
                   z matury
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10