Page 4 - Matematyka 2 - karty pracy ucznia, zakres podstawowy
P. 4

MATeMAtyka
              Karty pracy ucznia 2 uzupełniają podręcznik autorstwa Wojciecha Babiańskiego, Lecha Chańko,
              Joanny Czarnowskiej, Grzegorza Janochy i Doroty Ponczek MATeMAtyka 2 dopuszczony do
              użytku szkolnego i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego do
              nauczania matematyki na poziomie ponadpodstawowym w zakresie podstawowym (971/2/2020).


             Nabyta przez Ciebie publikacja jest dziełem twórcy i wydawcy. Prosimy o przestrzeganie praw, jakie im przysługują.
             Zawartość publikacji możesz udostępnić nieodpłatnie osobom bliskim lub osobiście znanym,
             ale nie umieszczaj jej w internecie. Jeśli cytujesz jej fragmenty, to nie zmieniaj ich treści
             i koniecznie zaznacz, czyje to dzieło. Możesz skopiować część publikacji jedynie na własny użytek.
             Szanujmy cudzą własność i prawo. Więcej na www.legalnakultura.pl

             © Copyright by Nowa Era Sp. z o.o. 2020
             ISBN 978-83-267-3976-7
             Koncepcja publikacji i opracowanie redakcyjne: Agnieszka Nowakowska, Ewa Rucińska.
             Konsultacja merytoryczna: Józef Daniel, Elżbieta Jabłońska, Witold Pająk.
             Redakcja merytoryczna: Jan Baranowski, Ewa Rucińska.
             Redakcja językowa: Dorota Rzeszewska.
             Nadzór artystyczny: Kaia Pichler.
             Opieka graficzna: Ewa Kaletyn.
             Projekt graficzny: Marek Błoszko.
             Projekt okładki: Maciej Galiński.
             Rysunki: Andrzej Oziębło.
             Realizacja projektu graficznego: Aleksander Łopuszyński.
             Realizacja projektu okładki: Ultra.
             Wydawnictwo dołożyło wszelkich starań, aby odnaleźć posiadaczy praw autorskich do wszystkich utworów zamieszczonych w publikacji.
             Pozostałe osoby prosimy o kontakt z Wydawnictwem.
             Nowa Era Sp. z o.o.
             Aleje Jerozolimskie 146 D, 02-305 Warszawa
             www.nowaera.pl, e-mail: nowaera@nowaera.pl
             Centrum Kontaktu: 801 88 10 10, 58 721 48 00

             Druk i oprawa: Quad/Graphics Europe Sp. z o.o.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9