Page 12 - Matematyka 2 - karty pracy ucznia, zakres podstawowy
P. 12

Zadanie 5. (0–2)
                          c
                      c
                  c
         Uzasadnij, że sin30 + cos60 - tg 45 jest liczbą naturalną.

         Zadanie 6. (0–2)

         W trójkącie prostokątnym przyprostokątne mają długości 4 i 5. Oblicz wartości funkcji
         trygonometrycznych większego z kątów ostrych tego trójkąta.         Zadanie 7. (0–1)
         W trójkącie prostokątnym przeciwprostokątna ma długość 6, a długość przyprostokątnej leżącej
         przy kącie a jest równa 25. Zatem:

         A. 1a 30c       B. !a ^ 30c ; 40c h  C. !a 4 ^ 0c ; 60c h  D. 2a 6 0c 
         Zadanie 8.1 (0–4)                Zadanie 8.2 (0–4)
         Przekątne rombu mają długości 10 cm i 24 cm.   Przekątne rombu mają długości 14 cm i 48 cm.
         Oblicz przybliżone miary kątów tego rombu.    Oblicz przybliżone miary kątów tego rombu.

          Krok 1.               (2 pkt)

          12 cm

                   5 cm
             x
          Sporządzamy rysunek pomocniczy, obliczamy
          tangens kąta a i podajemy przybliżoną
          wartość kąta a.
             5
          tg a =
             12
          a . 23 c
          Krok 2.               (2 pkt)
          Podajemy miary kątów w rombie.
          Przekątne w rombie są dwusiecznymi,
          zatem kąt ostry rombu ma miarę około 46 .
                             c
          Suma miar kątów przy jednym boku
          w rombie jest równa 180 , zatem kąt
                     c
          rozwarty w rombie ma miarę około 134 .
                            c      86  4. Trygonometria
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17