Page 11 - Matematyka 2 - karty pracy ucznia, zakres podstawowy
P. 11

4.2. Funkcje trygonometryczne kąta ostrego           Zadanie 1.

          Oblicz wartości funkcji trygonometrycznych kątów ostrych trójkąta prostokątnego o bokach długości

          a) 9, 40, 41           b) 2, 4, 25           c) 23, 13, 5

                 9     40
             sin a =  sin b =
                 41     41
                 40     9
             cos a =  cos b =
                 41     41
             tga = 9  tg b = 40
                40     9

           Zadanie 2.

          W trójkącie prostokątnym przeciwprostokątna jest dziewięć razy dłuższa od jednej z przyprostokątnych.
          Oblicz wartości funkcji trygonometrycznych kątów ostrych w tym trójkącie. Podaj przybliżone miary
          tych kątów.
           Zadanie 3. (0–1)                              CKE grudzień 2013
          W trójkącie przedstawionym na rysunku obok sinus
          kąta ostrego a jest równy:                  1       5

          A. 1     B. 6     C. 5     D.  26
            5       12       24       5

           Zadanie 4. (0–1)                               CKE maj 2012

          Liczba tg 30 - sin30 jest równa:
                    c
                c
                    3      3- 1     23 - 3
          A. 3 - 1   B. -         C.   D.
                    6       6       6
                                          4.2. Funkcje trygonometryczne kąta ostrego 85
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16