Page 10 - Matematyka 2 - karty pracy ucznia, zakres podstawowy
P. 10

Zadanie 7. (0–1)                               CKE maj 2017
         Obwód trójkąta ABC, przedstawionego na rysunku, jest równy:
             3
         A. 3 +  a l                                     C
          b
             2
             2
         B. 2 +  a l
          b
             2                                       a
         C. 3 + 3h a                              30°
          ^
                                          A          B
         D.  2 + 2h a
           ^
         Zadanie 8. (0–4)
                        c
         Dwa kąty trójkąta mają miary 60 i 45 , a jego pole jest równe 83 + 3h. Oblicz długości boków tego
                           c
                                      ^
         trójkąta.


         Zadanie 9. (0–4)

         W trójkącie równoramiennym kąt przy podstawie ma miarę 30 . Oblicz pole trójkąta, jeśli wiadomo,
                                      c
         że jego obwód jest równy 20 + 10 3.
      84  4. Trygonometria
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15