Page 9 - MATeMAtyka 1. Podręcznik
P. 9

2 Język matematyki


        Wieża CN Tower w Toronto jest najwyższym budynkiem na zachodniej pół-
        kuli. Stosunek jej wysokości (553,33 m) do wysokości, na której znajduje się
        kosz wieży (342 m) wynosi około 1,618. Jest to przybliżenie liczby zwanej złotą
        liczbą lub złotym stosunkiem. O odcinku mówimy, że został podzielony w zło-
        tym stosunku, jeśli stosunek dłuższej części do krótszej jest równy stosunkowi
        całego odcinka do dłuższej części: x = x+y .
                         y  x
                       x       y
                               √
                             1+ 5
        Dokładna wartość złotego stosunku wynosi    .
                              2
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14