Page 7 - MATeMAtyka 1. Podręcznik
P. 7

5.4. Równanie prostej na płaszczyźnie ... .. .. ... .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. . 197
        5.5. Współczynnik kierunkowy prostej .. ... .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. ... .. .. 200
        5.6. Warunek prostopadłości prostych .. .. ... .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. ... . 204
        5.7. Interpretacja geometryczna układu równań liniowych . . . ... .. .. ... .. ... 208
        5.8. Funkcja liniowa – zastosowania .. .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. ... .. .. ... . 212
        5.9. Zagadnienia uzupełniające .. .. ... .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. ... .. .. ... . 215
        Zestawy powtórzeniowe . . . ... .. .. ... .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. ... .. .. ... . 218
        Sposób na zadanie . ... .. ... .. .. ... .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. ... .. .. ... .. . 220
        Zadania testowe . . . ... .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. ... .. .. . 221
        Przed obowiązkową maturą z matematyki .. ... .. .. ... .. ... .. ... .. .. ... .. . 222
        6. Planimetria
        6.1. Miary kątów w trójkącie . . . ... .. .. ... .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. ... .. .. 224
        Punkty specjalne w trójkącie – warto wiedzieć .. .. ... .. .. ... .. ... .. ... .. .. 227
        6.2. Trójkąty przystające .. .. .. ... .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. ... .. .. ... .. ... 228
        6.3. Twierdzenie Talesa . . . ... .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. .. 233
        6.4. Wielokąty podobne . ... .. .. ... .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. ... .. .. ... .. . 237
        6.5. Trójkąty podobne . ... .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. ... .. 241
        Proste i odcinki pomocnicze – warto wiedzieć .. .. .. ... .. ... .. ... .. .. ... .. 245
        6.6. Pola wielokątów podobnych . . . ... .. .. ... .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. ... 246
        6.7. Twierdzenie o dwusiecznej kąta w trójkącie ... .. ... .. .. ... .. ... .. ... . 251
        6.8. Zagadnienia uzupełniające ... .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. ... .. .. ... .. ... 253
        Zestawy powtórzeniowe . . . ... .. .. ... .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. ... .. .. ... . 256
        Sposób na zadanie . ... .. ... .. .. ... .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. ... .. .. ... .. . 258
        Zadania testowe . . . ... .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. ... .. .. . 259
        Przed obowiązkową maturą z matematyki .. ... .. .. ... .. ... .. ... .. .. ... .. . 260

        7. Wstęp do funkcji kwadratowej
                    2
        7.1. Wykres funkcji f(x)= ax .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. ... . 262
                           2
        7.2. Przesunięcie wykresu funkcji f(x)= ax wzdłuż osi OX i OY .. .. .. ... .. .. 265
        7.3. Postać kanoniczna i postać ogólna funkcji kwadratowej (1) .. .. ... .. .. . 268
        7.4. Postać kanoniczna i postać ogólna funkcji kwadratowej (2) .. .. ... .. .. . 272
        7.5. Zagadnienia uzupełniające ... .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. ... .. .. ... .. ... 275
        Zestaw powtórzeniowy .. .. ... .. .. ... .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. ... .. .. ... . 277

        Odpowiedzi do ćwiczeń i zadań .. ... .. .. ... .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. ... .. 278
        Indeks ... .. .. ... .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. ... .. .. ... .. . 310

                                         Spis treści 7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12