Page 6 - MATeMAtyka 1. Podręcznik
P. 6

Sposób na zadanie . . . ... .. .. ... .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. ... .. .. ... .. ... . 98
        Zadania testowe ... .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. ... .. .. ... . 99
        Przed obowiązkową maturą z matematyki .. .. .. ... .. ... .. ... .. .. ... .. ... . 100

        3. Układy równań
        3.1. Co to jest układ równań .. .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. . 102
        3.2. Rozwiązywanie układów równań metodą podstawiania .. .. ... .. .. ... .. 105
        3.3. Rozwiązywanie układów równań metodą przeciwnych współczynników  111
        3.4. Układy równań – zadania tekstowe (1) . . . ... .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. . 117
        3.5. Układy równań – zadania tekstowe (2) . . . ... .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. . 121
        3.6. Zagadnienia uzupełniające .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. . 126
        Zestawy powtórzeniowe ... .. .. ... .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. ... .. .. ... .. .. 128
        Sposób na zadanie . . . ... .. .. ... .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. ... .. .. ... .. ... . 130
        Zadania testowe ... .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. ... .. .. ... . 131
        Przed obowiązkową maturą z matematyki .. .. .. ... .. ... .. ... .. .. ... .. ... . 132

        4. Funkcje
        4.1. Pojęcie funkcji .. ... .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. ... .. .. 134
        Układ współrzędnych – warto powtórzyć . ... .. .. ... .. ... .. ... .. .. ... .. ... 139
        4.2. Szkicowanie wykresu funkcji (1) .. .. ... .. .. ... .. ... .. ... .. .. ... .. ... . 140
        4.3. Szkicowanie wykresu funkcji (2) .. .. ... .. .. ... .. ... .. ... .. .. ... .. ... . 145
        Inne przykłady wykresów funkcji – warto wiedzieć . ... .. .. ... .. ... .. ... .. . 148
        4.4. Monotoniczność funkcji .. ... .. .. ... .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. ... .. .. . 149
        4.5. Odczytywanie własności funkcji z wykresu (1) . . . ... .. .. ... .. ... .. ... . 153
        4.6. Odczytywanie własności funkcji z wykresu (2) . . . ... .. .. ... .. ... .. ... . 157
        4.7. Przesuwanie wykresu wzdłuż osi OY . . . ... .. ... .. .. ... .. ... .. ... .. .. . 161
        4.8. Przesuwanie wykresu wzdłuż osi OX . . . ... .. ... .. .. ... .. ... .. ... .. .. . 163
        4.9. Przekształcanie wykresu przez symetrię względem osi OX .. .. ... .. ... . 167
        4.10. Przekształcanie wykresu przez symetrię względem osi OY ... .. ... .. .. 170
        4.11. Proporcjonalność odwrotna .. ... .. .. ... .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. .. .. 172
        4.12. Zagadnienia uzupełniające . . . ... .. .. ... .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. ... . 175
        Zestawy powtórzeniowe ... .. .. ... .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. ... .. .. ... .. .. 179
        Sposób na zadanie . . . ... .. .. ... .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. ... .. .. ... .. ... . 182
        Zadania testowe ... .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. ... .. .. ... . 183
        Przed obowiązkową maturą z matematyki .. .. .. ... .. ... .. ... .. .. ... .. ... . 184

        5. Funkcja liniowa                          185

        5.1. Wykres funkcji liniowej (1) .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. .. 186
        5.2. Wykres funkcji liniowej (2) .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. .. 190
        5.3. Własności funkcji liniowej .. .. ... .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. ... .. .. ... .. 193     6  Spis treści
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11