Page 5 - MATeMAtyka 1. Podręcznik
P. 5

Spis treści


        1. Liczby rzeczywiste
        1.1. Liczby naturalne ... .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. ... .. .. 10
        Cechy podzielności liczb – warto powtórzyć . ... .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. .. 14
        1.2. Liczby całkowite. Liczby wymierne . ... .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. ... .. . 15
        1.3. Liczby niewymierne .. .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. ... .. 18
        1.4. Rozwinięcie dziesiętne liczby rzeczywistej . ... .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. 21
        Długość okręgu. Liczba π – warto wiedzieć .. .. ... .. .. ... .. ... .. ... .. .. ... 25
        1.5. Pierwiastek kwadratowy ... .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. 26
        1.6. Pierwiastek sześcienny ... .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. . 29
        1.7. Potęga o wykładniku całkowitym ... .. ... .. .. ... .. ... .. ... .. .. ... .. .. 33
        1.8. Potęga o wykładniku wymiernym . . . . . ... .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. ... . 36
        1.9. Logarytm i jego własności .. .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. ... .. .. ... .. ... . 40
        Skala logarytmiczna – warto wiedzieć . . . ... .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. ... .. . 43
        1.10. Procenty . ... .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. ... .. .. ... .. 44
        1.11. Zagadnienia uzupełniające . ... .. ... .. .. ... .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. . 47
        Zestawy powtórzeniowe . . . ... .. .. ... .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. ... .. .. ... . 49
        Sposób na zadanie . ... .. ... .. .. ... .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. ... .. .. ... .. . 52
        Zadania testowe . . . ... .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. ... .. .. . 53
        Przed obowiązkową maturą z matematyki .. ... .. .. ... .. ... .. ... .. .. ... .. . 54

        2. Język matematyki                          55
        2.1. Zbiory ... .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. ... .. .. ... .. ... . 56
        2.2. Działania na zbiorach . . . ... .. .. ... .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. ... .. .. ... 59
        2.3. Przedziały . ... .. .. ... .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. ... .. .. ... 63
        2.4. Działania na przedziałach .. ... .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. ... .. .. ... .. .. 67
        Rozwiązywanie równań – warto powtórzyć .. .. .. ... .. ... .. ... .. .. ... .. ... 69
        2.5. Rozwiązywanie nierówności ... .. .. ... .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. ... .. .. 70
        Mnożenie sumy algebraicznej przez jednomian – warto powtórzyć . ... .. .. .. 74
        2.6. Wyłączanie jednomianu przed nawias . . . ... .. .. ... .. ... .. ... .. .. ... .. 75
        2.7. Mnożenie sum algebraicznych . ... .. ... .. .. ... .. ... .. ... .. .. ... .. ... 78
        2.8. Wzory skróconego mnożenia .. .. ... .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. ... .. .. .. 83
        2.9. Zastosowanie przekształceń algebraicznych . . . ... .. .. ... .. ... .. ... .. . 87
        Zastosowanie wzorów skróconego mnożenia w dowodach – warto wiedzieć  90
        2.10. Wartość bezwzględna .. .. .. ... .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. ... .. .. ... .. 91
        Zastosowanie wartości bezwzględnej w dowodach – warto wiedzieć .. .. . . . 94
        2.11. Zagadnienia uzupełniające . ... .. ... .. .. ... .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. . 95
        Zestawy powtórzeniowe . . . ... .. .. ... .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. ... .. .. ... . 96                                         Spis treści 5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10