Page 4 - MATeMAtyka 1. Podręcznik
P. 4

MATeMAtyka        Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty
        i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego
        do nauczania matematyki, na podstawie opinii rzeczoznawców:
        dr. hab. Gustawa Trelińskiego, dr. Jacka Stańdo, mgr Teresy Kosyry-Cieślak.
        Etap edukacyjny: III
        Typ szkoły: ponadpodstawowa
        Rok dopuszczenia: 2019
        Numer ewidencyjny w wykazie MEN: 971/1/2019


       Podręcznik został opracowany na podstawie Programu nauczania matematyki w liceum
       ogólnokształcącym i technikum autorstwa Doroty Ponczek.


       Ta publikacja jest dziełem twórcy i wydawcy. Prosimy o przestrzeganie praw, jakie im przysługują.
       Zawartość publikacji możesz udostępnić nieodpłatnie osobom bliskim lub osobiście znanym,
       ale nie umieszczaj jej w internecie. Jeśli cytujesz jej fragmenty, to nie zmieniaj ich treści
       i koniecznie zaznacz, czyje to dzieło. Możesz skopiować część publikacji jedynie na własny użytek.
       Szanujmy cudzą własność i prawo. Więcej na www.legalnakultura.pl


       © Copyright by Nowa Era Sp. z o.o. 2019
       ISBN 978-83-267-3485-4

       Opracowanie redakcyjne i redakcja merytoryczna: Katarzyna Radzimińska
       Współpraca redakcyjna: Jan Baranowski, Urszula Cielniak, Marcin Minda
       Opracowanie redakcyjne i merytoryczne infografik: Urszula Cielniak
       Konsultacje merytoryczne: Jacek Klisowski, Barbara Sasim-Leciejewska
       Redakcja językowa: Dorota Rzeszewska
       Korekta językowa: Anna Wesołowska
       Nadzór artystyczny: Kaia Pichler
       Opieka graficzna: Ewa Kaletyn
       Projekt graficzny: Marek Błoszko, Ewa Kaletyn, Wojtek Urbanek
       Projekt okładki: Maciej Galiński, Ewa Kaletyn
       Fotoedycja: Katarzyna Iwan-Malawska
       Rysunki merytoryczne: Lech Chańko
       Ilustracje: Krzysztof Mrawiński
       Opracowanie graficzne infografik: Marek Błoszko, Aleksandra Szpunar
       Realizacja projektu graficznego: Dorota Chańko

       W pracy nad podręcznikiem wykorzystano materiały z podręczników:
       MATeMAtyka kl. 1 ZP autorstwa Wojciecha Babiańskiego, Lecha Chańko, Doroty Ponczek oraz
       Matematyka na czasie kl. 2 i 3 autorstwa Wojciecha Babiańskiego, Karoliny Wej, Ewy Szmytkiewicz, Jerzego Janowicza
       Nowa Era Sp. z o.o.
       Aleje Jerozolimskie 146 D, 02-305 Warszawa
       www.nowaera.pl, e-mail: nowaera@nowaera.pl
       Centrum Kontaktu: 801 88 10 10, 58 721 48 00
       Druk i oprawa: Walstead Central Europe
   1   2   3   4   5   6   7   8   9