Page 3 - Krok w biznes i zarządzanie – Biznes i zarządzanie – Szkoła ponadpodstawowa – Broszura
P. 3

7^OSE TSREHTSHWXE[S[E  `  FM^RIW Mɸ^EV^ʻH^ERMI

7TMW XVI̅GM

*VEKQIRX TSHWXE[] TVSKVEQS[IN HS FM^RIWY Mɸ^EV^ʻH^ERME HS ^EOVIWY TSHWXE[S[IKS s. 2

;TVS[EH^IRMI TV^IHQMSXY FM^RIW Mɸ^EV^ʻH^ERMI [ɸQMINWGI TSHWXE[ TV^IHWMˍFMSVG^S̅GM s. 6

Seria /VSO [ɸFM^RIW Mɸ^EV^ʻH^ERMI                  s. 8

2S[] TV^IHQMSX Ɓ ^RERI MɸWTVE[H^SRI VS^[Mʻ^ERME           s. 10

7TʬNRI VS^[Mʻ^ERME [ɸWIVMM HS SFY ^EOVIWʬ[             s. 12

4VEOX]G^R] []QMEV OW^XEGIRME FM^RIWY Mɸ^EV^ʻH^ERME         s. 14

.EO TVEGS[Eʽ ^ɸRMI^EMRXIVIWS[ER]Q YG^RMIQ [ɸ^EOVIWMI TSHWXE[S[]Q#  s. 16

7TSWʬF RE SFW^IVRI XVI̅GM [ɸ^EOVIWMI TSHWXE[S[]Q          s. 18

8VYHRI XVI̅GM [ɸTVSWX] WTSWʬF                    s. 20

/EVX] TVEG] YG^RME Ɓ REGMWO RE YQMINˍXRS̅GM TVEOX]G^RI       s. 22

3FYHS[E H]HEOX]G^RE Ɓ SHTS[MIH̦ RE []^[ERME REYG^]GMIPM       s. 28

Moja Nowa Era                            s. 30

*VEKQIRX TSHVˍG^RMOE HS ^EOVIWY TSHWXE[S[IKS            s. 32
*VEKQIRX TSHVˍG^RMOE HS ^EOVIWY VS^W^IV^SRIKS
   1   2   3   4   5   6   7   8