Page 5 - Katalog specjalne potrzeby edukacyjne 2022/2023
P. 5

Twoi uczniowie mają orzeczenie  DOTACJA DLA UCZNIÓW Z ORZECZENIEM O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO JEST PONAD DWA RAZY WYŻSZA
     OD DOTACJI DLA UCZNIÓW W NORMIE INTELEKTUALNEJ.
 o potrzebie kształcenia specjalnego? Kwiecień – wrzesień 2022  Dyrektor szkoły powinien przekazać informację niezbędną do ustalenia wysokości dotacji
                  do organu prowadzącego szkołę.
                   Ważne! Dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego obowiązuje
                     osobny formularz.
     Czerwiec – październik 2022  Szkoły otrzymują środki na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów
                  ćwiczeniowych.
     Czerwiec – grudzień 2022 Szkoły dokonują zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.
     Styczeń 2023       Dotację należy rozliczyć do 15 stycznia 2023 roku.


                    uczniowie
               uczniowie  z niepełno-             uczniowie
                                                    uczniowie
               z niepełno- sprawnością  uczniowie  uczniowie  słabo-  uczniowie   niewidomi,
                                            słabo-
                                                uczniowie
                             uczniowie
       Dotacja celowa sprawnością intelektualną z autyzmem,  niesłyszący słabo-  widzący,  widzący,  niewidomi wydruk
                         zespołem
               intelektual-
                    w stopniu
                                       wydruk
               ną w stop- umiarko- Aspergera    słyszący niepowięk- wydruk po-  w systemie
                                                     Braille’a
                                           większony
               niu lekkim wanym lub              szony
                    znacznym
                     Szkoła podstawowa – klasa I (maksymalna wysokość dotacji)
     materiały ćwiczeniowe  123,75 zł 138,60 zł 128,70 zł 138,60 zł 123,75 zł 123,75 zł 396,00 zł 138,60 zł 990,00 zł
     (corocznie)
                     Szkoła podstawowa – klasa II (maksymalna wysokość dotacji)
     materiały ćwiczeniowe  123,75 zł 138,60 zł 128,70 zł 138,60 zł 123,75 zł 123,75 zł 396,00 zł 138,60 zł 990,00 zł
     (corocznie)
                     Szkoła podstawowa – klasa III (maksymalna wysokość dotacji)
     podręczniki i materiały  249,48 zł 178,20 zł 249,48 zł 249,48 zł 249,48 zł 187,11 zł 712,80 zł 231,66 zł 1782,00 zł
     edukacyjne (raz na 3 lata)

     materiały ćwiczeniowe  123,75 zł 138,60 zł 128,70 zł 138,60 zł 123,75 zł 123,75 zł 396,00 zł 138,60 zł 990,00 zł
     (corocznie)
                     Szkoła podstawowa – klasa IV (maksymalna wysokość dotacji)

     materiały ćwiczeniowe  61,88 zł 69,30 zł 64,35 zł 69,30 zł 61,88 zł 61,88 zł 198,00 zł 69,30 zł 495,00 zł
     (corocznie)
                     Szkoła podstawowa – klasa V (maksymalna wysokość dotacji)

     materiały ćwiczeniowe  61,88 zł 69,30 zł 64,35 zł 69,30 zł 61,88 zł 61,88 zł 198,00 zł 69,30 zł 495,00 zł
     (corocznie)

                     Szkoła podstawowa – klasa VI (maksymalna wysokość dotacji)
     podręczniki i materiały  449,06 zł 427,68 zł 449,06 zł 449,06 zł 449,06 zł 449,06 zł 1710,72 zł 555,98 zł 4276,80 zł
     edukacyjne (raz na 3 lata)

     materiały ćwiczeniowe  61,88 zł 69,30 zł 64,35 zł 69,30 zł 61,88 zł 61,88 zł 198,00 zł 69,30 zł 495,00 zł
     (corocznie)

                    Szkoła podstawowa – klasa VII (maksymalna wysokość dotacji)
     materiały ćwiczeniowe  61,88 zł 69,30 zł 64,35 zł 69,30 zł 61,88 zł 61,88 zł 198,00 zł 69,30 zł 495,00 zł
     (corocznie)

                    Szkoła podstawowa – klasa VIII (maksymalna wysokość dotacji)

     materiały ćwiczeniowe  61,88 zł 69,30 zł 64,35 zł 69,30 zł 61,88 zł 61,88 zł 198,00 zł 69,30 zł 495,00 zł
     (corocznie)
     Na podstawie: Rozporządzenie Rady Ministrów z 26 czerwca 2020 r. w sprawie maksymalnych kwot dotacji celowej udzielanej na wyposażenie szkół w pod-
     ręczniki i materiały edukacyjne (Dz.U. 2020 poz. 1137).


                        DOTACJA CELOWA                         3
                                                     19.04.2022  16:56
  KATALOG_SPE_2022-23_srodek.indd  3
  KATALOG_SPE_2022-23_srodek.indd  3                                  19.04.2022  16:56
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10