Page 4 - Katalog specjalne potrzeby edukacyjne 2022/2023
P. 4

Twoi uczniowie mają orzeczenie


         o potrzebie kształcenia specjalnego?

               Sprawdź dostępne formy finansowania

            podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.                   DOTACJA CELOWA
        Dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem, zespołem Aspergera
                         przysługuje dotacja

                      ponad 2 razy wyższa
                   niż dla uczniów w normie intelektualnej.


                           WARUNEK!
                     Wypełnienie odpowiedniego formularza
          (Informacje niezbędne do ustalenia wysokości dotacji celowej…) i złożenie go do organu
                prowadzącego placówkę, np. gminy, w terminie do 10.09.2022 r.          więcej na portalu www.nowaera.pl/ksztalcenie-specjalne

                    Inne formy finansowania
       SUBWENCJA                BUDŻET               RZĄDOWY

      OŚWIATOWA               NA ZAKUP               PROGRAM
                          POMOCY              „WYPRAWKA
         WAŻNE!           DYDAKTYCZNYCH               SZKOLNA”
      Można ją wykorzystać
     m.in. na pomoce dydaktyczne      Zakup pomocy naukowych,
        od około 7 tys.         dydaktycznych i książek.          UWAGA!
    dla ucznia z niepełnosprawnością                        Dla uczniów szkół
     intelektualną w stopniu lekkim                       przysposabiających do pracy
        do około 50 tys.                            dofinansowanie zakupu
      dla ucznia z autyzmem.                          podręczników, materiałów
                                             edukacyjnych.                                                     19.04.2022  16:56
  KATALOG_SPE_2022-23_srodek.indd  2
  KATALOG_SPE_2022-23_srodek.indd  2                                  19.04.2022  16:56
   1   2   3   4   5   6   7   8   9