Page 3 - Katalog specjalne potrzeby edukacyjne 2022/2023
P. 3

SPIS TREŚCI


      2. Dotacja celowa

      4. Akademia pomysłów. Zajęcia wyrównawcze
      6.  Akademia pomysłów. Uczeń z lekką niepełnosprawnością intelektualną

      8. Akademia pomysłów. Uczeń z autyzmem 1–3
      10. Akademia pomysłów. Rozwój emocjonalno-społeczny

      11. Pewny start. Nowe cztery pory roku
      14. Funkcje psychofizyczne         / NOWOŚĆ                      KLASY 1–3

      15. Pewny start. Dzisiaj w szkole
      19. Pewny start. Codziennik szkolny

      20. Pewny start. Zaśpiewajmy razem
      21. Akademia pisania

      22. Pewny start. Uczymy się pisać

      23. Pewny start. Mój dobry rok
      32. Pewny start. Świat wokół mnie

      36. Pewny start. Wokół pór roku
      39. Pewny start. Moja matematyka       / NOWOŚĆ

      42. Pewny start. Moja codzienność                               KLASY 4–8
      43. Akademia pomysłów. Jestem ZA rozmową

      44. Akademia pomysłów. Uczeń z autyzmem 4–8
      46. Pewny start. Odkrywam świat

      49. Pewny start. Poznać i zrozumieć uczucia
      53. Pewny start. O dojrzewaniu


      59. Pewny start. O dorosłości                                 PDP
     64. Pewny start. Aktywni zawodowo

     69. Pewny start. Instrukcje zachowań

     73. Pewny start. Karty demonstracyjne
      74. Pewny start. Czytam sam

      77. Pewny start. Zajęcia rewalidacyjne
      86. Przegląd serii i publikacji

       – uczeń z autyzmem         – uczeń z niepełnosprawnością
                                          – uczeń neurotypowy
                         intelektualną w stopniu
       – uczeń z niepełnosprawnością
                         umiarkowanym lub znacznym     – umiejętności społeczne
        intelektualną w stopniu lekkim
                        – uczeń z problemami       – funkcje poznawcze
       – uczeń z dysleksją
                         emocjonalno-społecznymi


                          SPIS TREŚCI                        1
                                                     19.04.2022  16:56
  KATALOG_SPE_2022-23_srodek.indd  1
  KATALOG_SPE_2022-23_srodek.indd  1                                  19.04.2022  16:56
   1   2   3   4   5   6   7   8