Page 2 - Katalog specjalne potrzeby edukacyjne 2022/2023
P. 2

Nowa Era rozwija segment


         specjalnych potrzeb


         edukacyjnych
         Nowa Era jest największym wydawnictwem edukacyjnym w Polsce, z kompleksową
         i nowoczesną ofertą obejmującą wszystkie etapy edukacyjne oraz wszystkie przed-
         mioty, w tym także języki obce oraz największy w Polsce wybór kartografii szkolnej.
         Ofertę Grupy Nowa Era uzupełniają nowoczesne rozwiązania informatyczne i opro-
         gramowanie wspomagające zarządzanie oświatą (firma VULCAN). Obszarem, które-
         mu wydawnictwo poświęca szczególną uwagę, są produkty dotyczące specjalnych
         potrzeb edukacyjnych. Dotychczasowa oferta SPE Nowej Ery powiększyła się
         o zakupione od Wydawnictwa Szkolnego PWN serie “Pewny start” oraz “Aka-
         demia pomysłów”. Obie serie od lat cieszą się popularnością i uznaniem wśród
         nauczycieli i terapeutów, a seria „Pewny start” była dwukrotnie nagradzana przez
         Komitet Ochrony Praw Dziecka w konkursie „Świat przyjazny dziecku”.


               Dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi stanowią obecnie ponad 30%
               wszystkich uczniów. Powiększenie naszego portfolio z segmentu specjalnych
          potrzeb edukacyjnych o cenione, znane na rynku serie podręczników, kart pracy i pomocy
          edukacyjnych, nabyte od Wydawnictwa Szkolnego PWN, stanowi kolejny krok Nowej Ery
          do budowy systemu kompleksowych rozwiązań dla szkół

                     Magdalena Duszyńska-Walczak, Prezes Zarządu Nowej Ery.               Dzięki temu jesteśmy w stanie dostarczyć szkołom specjalnym oraz ogólno-
               dostępnym pełną ofertę produktów SPE, obejmującą zarówno nowoczesne
          multimedia, jak i publikacje drukowane. Natomiast dyrektorzy placówek edukacyjnych
          mają możliwość zakupu produktów SPE Nowej Ery zarówno z dotacji podręcznikowej, jak
          i z innych programów rządowych czy subwencji na kształcenie specjalne

                                  Magdalena Duszyńska-Walczak.
   1   2   3   4   5   6   7