Page 12 - Katalog specjalne potrzeby edukacyjne 2022/2023
P. 12

ROZWÓJ                  EMOCJONALNO-SPOŁECZNY
                 5 publikacji • 5 materiałów ćwiczeniowych • 660 kart pracy                  6 publikacji • 4 materiały ćwiczeniowe • 2 materiały edukacyjne • 276 kart pracy      Cel serii: pomoc w rozwijaniu kompetencji społecznych  atrakcyjny materiał zdjęciowy i graficzny pozwalający
      uczniów i rozumieniu przez nich emocji własnych i emocji  na zindywidualizowanie zajęć w grupie, ćwiczenia z obszaru
      innych osób. Jest wsparciem dla nauczycieli uczniów  kształtowania tożsamości, komunikacji oraz rozwoju
      mających problem ze sferą emocjonalno-społeczną,  emocjonalnego.
      szczególnie dla nauczycieli pracujących z uczniem  Zadania polegają na uzupełnianiu dialogów, wycinaniu
      ze spektrum autyzmu, a także dla nauczycieli prowadzących  i dopasowywaniu elementów, rysowaniu, łączeniu linią,
      trening umiejętności społecznych         zaznaczaniu, odczytywaniu emocji przedstawionych osób,
      Cechy charakterystyczne: różnorodny materiał   opisywaniu sytuacji pokazanych na zdjęciach, a także
      dostosowany do wieku ucznia, zróżnicowane ćwiczenia,  na kreatywnym uzupełnianiu kart pracy.


                      MATERIAŁY ĆWICZENIOWE


                 Ja i moje ciało 1                   Ja i moje ciało 2
                 Tematyka:                       Tematyka:
                  cechy fizyczne,                    uczucia i emocje,
                  cechy charakteru,                   przedstawianie się,
                  mocne i słabe strony,                 mowa ciała,
                  integracja sensoryczna,                komunikacja
                  zainteresowania,                    wspomagająca,
                  choroba.                        wychowanie fizyczne,
                                              motoryka mała.                                Ja i moja rodzina
                                Tematyka:
                                 członkowie rodziny,
                                 zainteresowania,
                                 obowiązki,
                                 zwierzęta domowe,
                                 sytuacje przyjemne i trudne,
                                 rodzinne uroczystości.                 Ja w świecie                      Ja w szkole
                 Tematyka:                       Tematyka:
                  miejsca kultury,                    rówieśnicy,
                  podróże,                        zabawy grupowe,
                  miejsca publiczne,                   osoby dorosłe w szkole,
                  media,                         miejsce i czas na rozmowę,
                  spotkanie z osobą obcą,                metafory,
                  numery alarmowe.                    konflikty.   10    ROZWÓJ EMOCJONALNO-SPOŁECZNY                   KLASY 1–3

                                                     19.04.2022  16:57
  KATALOG_SPE_2022-23_srodek.indd  10
  KATALOG_SPE_2022-23_srodek.indd  10                                  19.04.2022  16:57
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17