Page 11 - Katalog specjalne potrzeby edukacyjne 2022/2023
P. 11

KLASY 1–3   ROZWIJANIE KOMPETENCJI EMOCJONALNO-SPOŁECZNYCH

 Segregator z kartami pracy do kopiowania Segregator z pomocami dydaktycznymi                                 Zestaw 23 pomocy dydaktycznych:
                                 • 6 kompletów puzzli  • domino,
                                 o różnej liczbie   • 3 zestawy plansz
                                 elementów,      magnetycznych,
                                 • 2 historyjki    • 8 plansz do komunikacji
                                 obrazkowe,      wspomagającej,
                                 • 2 gry planszowe,  •  materiały i plansze
                                 • 2 plansze obrotowe, do ćwiczenia spostrze-
                                 • termometr złości,  gawczości oraz umiejęt-
                                 • 3 zestawy kart   ności wypowiadania się,
                                 do gimnastyki     komunikacji, zachęcające
                                 (do ćwiczeń      do wspólnego spędzania
                                 indywidualnych,    czasu, a także kostka
                                 w parach       do gry, 4 pionki i mazak
                                 i grupowych),     z gąbką do ścierania.
                                 • memo,

                                                       9

                                                     19.04.2022  16:57
  KATALOG_SPE_2022-23_srodek.indd  9
  KATALOG_SPE_2022-23_srodek.indd  9                                  19.04.2022  16:57
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16