Page 8 - Słowa na start! 6. Podręcznik
P. 8

3  JACY JESTEŚMY? ................................................................................................................ 107

             Spotkanie z lekturą: Bajki Ignacego Krasickiego .................................................................... 108
      przypomnienie:
     wyrazy neutralne,  Ignacy Krasicki, Potok i rzeka ........................................................................................................ 109
    wyrazy nacechowane  Ignacy Krasicki, Syn i ojciec ........................................................................................................... 110
       emocjonalnie:
        zdrobnienia  Ignacy Krasicki, Kałamarz i pióro .................................................................................................. 110
        i zgrubienia Aleksander Fredro, Koguty ............................................................................................................ 111
     nowa wiadomość: Jan Brzechwa, Lis i jaskółka ........................................................................................................... 113
     bajka, morał, motto,  Jak korzystać ze słownika terminów literackich? ......................................................................... 115
        apostrofa
             Henning Mankell, Pies, który biegł ku gwieździe (fragmenty) ........................................................ 117
             Jak dyskutować? ........................................................................................................................... 120
             Szkoła mówienia i pisania: Jak przygotować wypowiedź o charakterze
             argumentacyjnym? ....................................................................................................................... 123
             Adele Faber, Elaine Mazlish, Jak mówić do nastolatków, żeby nas słuchały. Jak słuchać,
             żeby z nami rozmawiały (fragmenty) ............................................................................................ 126
             Czesław Miłosz, Do mojej natury ................................................................................................... 128
             Bliżej języka: Co już wiemy o nieodmiennych częściach mowy? ............................................... 130
             Ortografia dla każdego: Pisownia nie z różnymi częściami mowy ................................................. 133
             Bliżej języka: Jakie funkcje pełnią wykrzyknik i partykuła? ........................................................ 136
             Interpunkcja: Użycie dwukropka ................................................................................................ 139
             Podsumowanie ........................................................................................................................... 140
             Sprawdź wiedzę i umiejętności ................................................................................................. 141


           4  ODKRYWANIE ŚWIATA .................................................................................................... 143
             Spotkanie z lekturą: W pustyni i w puszczy .............................................................................. 144
      przypomnienie:
     bohaterowie główni  Henryk Sienkiewicz, W pustyni i w puszczy (fragmenty) ............................................................... 147
     (pierwszoplanowi),  Marta Surowiec, Afryka i jej dzieci – mity i fakty (fragmenty książki
       bohaterowie  Jak mówić polskim dzieciom o dzieciach Afryki) ............................................................................ 151
       drugoplanowi,
    przenośnia (metafora),  Arantxa García de Castro, Poradnik dobrych manier (fragmenty) .................................................. 153
        fakt i opinia Czesław Miłosz, Ojciec objaśnia ..................................................................................................... 156
     nowa wiadomość: Różne rodzaje muzeów ................................................................................................................ 158
    powieść przygodowa,  Bliżej języka: Co już wiemy o częściach zdania? ........................................................................ 161
     scenariusz filmowy
             Jak wyrażamy oczekiwania? ......................................................................................................... 166
             Interpunkcja: Znaki interpunkcyjne w dialogach ...................................................................... 169
             Szkoła mówienia i pisania: Jak urozmaicić wypowiedź twórczą? ............................................. 171
             René Goscinny, Jean-Jacques Sempé, Nowe przygody Mikołajka (fragmenty) ............................. 174
             Ortografia dla każdego: Pisownia wyrazów wielką i małą literą ............................................... 178
             Paweł Beręsewicz, Wielka wyprawa Ciumków (fragmenty) ........................................................... 182
             Danuta Wawiłow, Latem ............................................................................................................... 186
             Podsumowanie ........................................................................................................................... 188
             Sprawdź wiedzę i umiejętności ................................................................................................. 189
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13