Page 6 - Słowa na start! 6. Podręcznik
P. 6

Kształcenie językowe


       Wyróżnione kolorami strony pomogą
       Wyróżnione kolorami strony pomogą
       Wam w nauce poprawnego 
       posługiwania się językiem polskim.
       posługiwania się językiem polskim.

       Przy tekstach literackich polecenia rzy tekstach literackich polecenia
       P
       związane z nauką o języku
       oznaczyliśmy strzałką koloru
       pomarańczowego   ,
       ćwiczenia ortograficzne – strzałką ćwiczenia ortograficzne – strzałką
       różową  ,
       a interpunkcyjne – niebieską  . .

       Tworzenie wypowiedzi


       Szkoła mówienia i pisania
       – dzięki zamieszczonym w tym module
       wiadomościom, instrukcjom krok
       po kroku, przydatnemu słownictwu
       i różnorodnym ćwiczeniom
       wypowiadanie się – ustne i pisemne –
       na różne tematy nie będzie sprawiało
       Wam trudności. Nauczycie się też, jak
       tworzyć uporządkowane teksty
       i uzasadniać swoje zdanie.

       Samokształcenie


       Ćwiczenia oznaczone symbolem  nauczą Was
       samodzielnego docierania do różnych źródeł wiedzy
       i wyszukiwania w nich potrzebnych informacji.


       Strzałki z numerami stron
       przy ćwiczeniach odsyłają
       do Twojego niezbędnika,
       w którym znajdziecie
       wyczerpujące definicje
       ważnych pojęć, zilustrowane
       przykładami.


        Szanuj swój podręcznik – zadbaj o to, żeby za rok wyglądał tak jak teraz. Nie pisz w nim i nie rysuj,
        nie zaginaj rogów ani nie wyrywaj kartek. To od Ciebie zależy, w jakim stanie przekażesz tę książkę
        młodszym koleżankom i kolegom.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11