Page 15 - Słowa na start! 6. Podręcznik
P. 15

Inni, obcy, tacy sami?                                  Inni, obcy, tacy sami?


          Nowa wiadomość


        Układ wszystkich zdarzeń w świecie przedstawionym utworu nazywamy
        fabułą. Fabuła utworu może być jednowątkowa (w opowiadaniu i w noweli)
        lub wielowątkowa (w powieści).       3. Co wzbudziło wesołość niektórych chłopców podczas lekcji języka polskiego?

       4. Odszukaj w tekście wypowiedzi chłopców z klasy. W jaki sposób reagowali

         na nowego kolegę? Oceń ich postępowanie. Jak sądzisz, czy w Twojej klasie
         mogłyby wystąpić podobne zachowania?
       5. Jak czuł się Sasza? Wskaż zdania, które o tym mówią.

       6. Zastanówcie się, w jaki sposób powinniśmy zachowywać się wobec obcokrajow-

         ców, aby mieli o nas jak najlepsze zdanie i dobrze czuli się w Polsce. Zapiszcie
         na kartce kilka wskazówek.        Wśród ludzi

        Zapoznaj się z zasadami postępowania zgodnymi z ideą tolerancji.
           Pamiętaj, że każdy człowiek zasługuje na szacunek.
           Zachowaj powściągliwość w ocenianiu innych – Twoja opinia może nie być
          słuszna.

           Nie kpij z rodziny, niespotykanego nazwiska, odmiennego wyglądu
          czy narodowości drugiego człowieka.

           Nie rób złośliwych uwag na temat sytuacji materialnej danej osoby
          lub zawodu, który ona wykonuje.
           Nie wyśmiewaj wierzeń i przekonań
          innych niż Twoje.
           Doceniaj tradycje innych kultur, nawet
          jeśli wydają Ci się dziwne.
           Okazuj szczere zainteresowanie innym
          człowiekiem i bierz pod uwagę, co myśli
          na dany temat. Uważnie słuchaj drugiej
          osoby oraz uwzględniaj jej punkt
          widzenia.

          Jak w ciekawy sposób można by uczcić
          Międzynarodowy Dzień Tolerancji,
          który przypada 16 listopada?

                                                      13
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20