Page 10 - Słowa na start! 6. Podręcznik
P. 10

Bliżej języka: Jak rozpoznać zdania złożone współrzędnie i podrzędnie?  ................................ 283
             Bliżej języka: Jak rozpoznać typy zdań złożonych współrzędnie?  ............................................ 286
             Podsumowanie ........................................................................................................................... 288
             Sprawdź wiedzę i umiejętności ................................................................................................. 289


           7  SPOTKANIA Z NATURĄ ................................................................................................... 291
      przypomnienie: Wisława Szymborska, Jarmark cudów .......................................................................................... 292
    wyrazy wieloznaczne Olga Kowalik, Delfin człowiekowi człowiekiem (fragmenty artykułu) ........................................... 294
     nowa wiadomość:  Julia Hartwig, Komunikat .............................................................................................................. 296
   język mówiony i pisany          Bill Watterson, Calvin i Hobbes. Coś się ślini pod łóżkiem (fragment) ............................................. 298
             Szkoła mówienia i pisania: Jak napisać list oficjalny? ............................................................... 299
             Jak kulturalnie się porozumiewać? .............................................................................................. 302
             Bliżej języka: Co już wiemy o głoskach i sylabach? .................................................................... 305
             Bliżej języka: Jak rozróżnić głoski dźwięczne i bezdźwięczne oraz ustne i nosowe? ................. 307
             Bliżej języka: Jak akcentować wyrazy? Jak intonować zdania? .................................................. 310
             Ortografia dla każdego: Pisownia wyrazów z ó, u, rz, ż, ch, h .................................................... 312
             Julian Tuwim, Czereśnie ................................................................................................................ 318
             Interpunkcja: Jak poprawnie używać średnika? ......................................................................... 319
             Tony śmieci zalegają w oceanach (fragmenty artykułu ze strony www.ekologia.pl) ..................... 321
             Podsumowanie ........................................................................................................................... 324
             Sprawdź wiedzę i umiejętności  ................................................................................................ 325


             KARTKI Z KALENDARZA .................................................................................................. 327
             Marcin Przewoźniak, Poradnik małego patrioty (fragmenty) ........................................................ 328
             Ludwik Jerzy Kern, Choinka .......................................................................................................... 330
             Per Nilsson, Zakochałem się w Milenie. Opowiadanie o chłopcu, który chce zostać
             zauważony przez pewną dziewczynę (fragmenty) ......................................................................... 332
             Siobhán Parkinson, List do dzieci całego świata ............................................................................ 334
             Jan Twardowski, Wielkanocny pacierz (fragment książki Elementarz księdza
             Twardowskiego dla najmłodszego, średniaka i starszego) .............................................................. 336

             TWÓJ NIEZBĘDNIK ............................................................................................................. 338


             Indeks ........................................................................................................................................... 352
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15