Page 8 - Język polski, To się czyta, podręcznik, klasa 2
P. 8

1     Być eko – moda
        LEKCJA

             czy konieczność?


             Współczesny człowiek i natura w piosenkach

             i działaniach artystycznych       NA POCZĄTEK

       Co sądzisz o zmianach klimatu oraz o ostrzeżeniach naukowców przed degradacją
       środowiska naturalnego?

             Konrad Wojciechowski
             Evergreeny [czyt.: ewergriny] w obronie
     TO SIĘ CZYTA!
             przyrody (fragmenty)


             W latach 60. znana i wpływowa w kręgach kontrkulturowych piosenkarka
                                        1
             Joni Mitchell [czyt.: dżoni miczel] wybrała się na Hawaje. Gdy wyjrzała
             przez hotelowe okno, zobaczyła palmy rosnące na brzegu oceanu. Ale gdy
             opuściła wzrok, ujrzała brzydki, betonowy parking. „Zabetonowali raj i wy-
             budowali plac parkingowy” – ta refleksja trafiła do piosenki Big Yellow Taxi
                                  2
             [czyt.: big jeloł taksi], która stała się szlagierem . Czy, jak kto woli, ever-
             greenem – „wiecznie zielonym”, niestarzejącym się kawałkiem. W  tym
                                         3
             przypadku podwójnie „zielonym”, bo również proekologicznym .
                     Polską wersję utworu zaśpiewała kilka lat temu Marty-
     1  Kontrkultura – zjawisko  na Jakubowicz. W Dużej żółtej taksówce artystka wiesz-
     przeciwstawiania się zastanym  czy nadejście świata, w którym zielone bogactwo będzie
                      4
     wzorcom, normom, zasadom; tu:
                               5
     początki tego ruchu związane przede  tylko skomercjalizowaną pamiątką: „Nie ma już drzew /
     wszystkim z działalnością   Dziś obejrzysz je w muzeum / Tylko dolar za dzień / Kasa
     amerykańskich hipisów.
     2  Szlagier – przebój.    jest przy samym wejściu”. – Po przeprowadzce na wieś le-
     3  Proekologiczny – sprzyjający  piej pojęłam prawa rządzące naturą – tłumaczyła woka-
     ekologii, ochronie środowiska  listka. – To system zamknięty, w którym wszystko do cze-
     naturalnego, zachowaniu równowagi  goś służy i nic się nie marnuje. Dzięki temu natura może
     w przyrodzie.
     4  Wieszczyć – przepowiadać  się cały czas odnawiać, bo dąży do harmonii, którą czło-
     przyszłość, przewidywać.   wiek próbuje zakłócać. Chcemy żyć wygodnie, mieć dużo
     5  Skomercjalizowana – przeznaczona  wszystkiego, kupować w  sklepach pełnych jedzenia. To
     na sprzedaż, by przynosić zyski. nieważne, że ono się psuje i trzeba je wyrzucać [...].
       94
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13