Page 7 - Język polski, To się czyta, podręcznik, klasa 2
P. 7

Rozdział V                      Zwyciężeni stają się zwycięzcami

       Człowiek i natura


          TEMATY LEKCJI

       1   Być eko – moda czy konieczność?                   s. 94–99
          Współczesny człowiek i natura w piosenkach i działaniach artystycznych
       2   Taniec mgieł                            s. 100–101

          Górski pejzaż w wierszu Kazimierza Przerwy-Tetmajera
       3   Zanurzeni w naturze                        s. 102–104
          Obraz wsi w „Chłopach” Władysława Stanisława Reymonta
       4   Zaśmiecona przestrzeń                       s. 105–107

          Człowiek przeciwko naturze i w jej obronie
       5   W przedziwnym ogrodzie                       s. 108–109

          Natura jako wzór dobrego życia
       6   Bez słońca i deszczu                        s. 110–113
          Wizja świata po katastrofie


          Podsumowanie wiadomości                      s. 114–115


          Sprawdź swoją wiedzę                         s. 116          LEKTURY OBOWIĄZKOWE             TO SIĘ CZYTA!
         • Kazimierz Przerwa-Tetmajer,       •  Konrad Wojciechowski,
          Melodia mgieł nocnych            Evergreeny w obronie przyrody
         • Władysław Stanisław Reymont,       • Marek Janczyk, Antonówka
          Chłopi (Jesień)              • Susan Beth Pfeffer, Życie, które znaliśmy
         • Leopold Staff, Ogród przedziwny
                                              93
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12