Page 5 - Język polski, To się czyta, podręcznik, klasa 2
P. 5

Kilka słów o epokach: Od oświecenia do dwudziestolecia
         międzywojennego
         OŚWIECENIE .....................................................................................................................................158

         ROMANTYZM ....................................................................................................................................160
         POZYTYWIZM ...................................................................................................................................162
         MŁODA POLSKA ................................................................................................................................164

         DWUDZIESTOLECIE MIĘDZYWOJENNE  .........................................................................................166

         Kształcenie językowe: Strefa języka

         LEKCJA 1. Dobrze mieć swój styl – także w mowie i piśmie. Style języka ...................................170

         LEKCJA 2. Trochę luźniej, mniej formalnie. Styl potoczny ............................................................175

         LEKCJA 3. Między mową, pismem a obrazem. Język w internecie ..............................................179
         LEKCJA 4. Reklama a rzeczywistość. Język reklamy .................................................................. 184

         LEKCJA 5. Stylizacja – nie tylko w modzie. Rodzaje stylizacji językowej .................................... 188
         LEKCJA 6. Mniej lub bardziej trwałe relacje. Związki frazeologiczne i ich pochodzenie ........... 194

         LEKCJA 7. Kto wyskoczył z konopi? Błędy frazeologiczne. Frazeologizmy a przysłowia ........... 198
         LEKCJA 8. Rozprawiamy się z rozprawką. Formy wypowiedzi: rozprawka ................................ 203


         LEKCJA 9. Notatka zgodna z protokołem. Formy wypowiedzi:
              notatka syntetyzująca, protokół ................................................................................. 207
         LEKCJA 10. Moim zdaniem mogło być lepiej. Formy wypowiedzi: opinia, skarga ....................... 212
         LEKCJA 11. W słowniku i encyklopedii. Formy wypowiedzi: definicja słownikowa,
             hasło encyklopedyczne ..................................................................................................... 218

         LEKCJA 12. Zostań arcymistrzem polskiej ortografii. Wielkie i małe litery.
              Pisownia łączna, rozdzielna i z łącznikiem ................................................................. 223


         Indeks terminów ................................................................................................................ 229


              WAŻNE INFORMACJE


              Symbolem * oznaczono ćwiczenia trudniejsze,
              przeznaczone dla osób bardziej zainteresowanych
              przedmiotem.
                         Szanuj swój podręcznik – zadbaj o to, żeby za rok
                         wyglądał tak jak teraz. Nie pisz w nim i nie rysuj, nie
                         wykonuj zadań pisemnych, nie wpisuj brakujących
                         treści i nie podkreślaj fragmentów tekstów.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10