Page 4 - Język polski, To się czyta, podręcznik, klasa 2
P. 4

LEKCJA 6. Bez słońca i deszczu. Wizja świata po katastrofie .........................................................110
       • Susan Beth Pfeffer, Życie, które znaliśmy (fragmenty)

       Podsumowanie wiadomości .............................................................................................................114
       Sprawdź swoją wiedzę .....................................................................................................................116

       Rozdział VI. Człowiek w mieście

       LEKCJA 1. Miasto dla ludzi i przeciwko ludziom. Jak powinna wyglądać przyjazna
       przestrzeń miejska?...........................................................................................................................118
       • Polska betonoza. Czy nasze miasta zamieniają się w pustynie? (fragmenty)
       • Ukryte w dziele sztuki: Eduardo Kobra, mural
       LEKCJA 2. Miasto, człowiek, twórca. Pochwała miasta i ludzkiej pracy w wierszu
       Juliana Przybosia ..............................................................................................................................122
       • Julian Przyboś, Gmachy  DWUDZIESTOLECIE MIĘDZYWOJENNE
       • Infografika: Filmowe miasta przyszłości (autor tekstu: Adrian Szczypiński)
       LEKCJA 3. Miejskie przyjemności, miejskie włóczęgi. Uroki życia w wielkim mieście ..................126
       • Elizabeth Gilbert, Jedz, módl się, kochaj (fragmenty)

       LEKCJA 4. Beztroska jazda. Poeta i miasto w wierszu Juliana Tuwima .........................................129
       • Julian Tuwim, Do krytyków  DWUDZIESTOLECIE MIĘDZYWOJENNE
       LEKCJA 5. Z daleka i z bliska. Jak postrzegamy miasto z różnych perspektyw? ...........................131
       • John Green, Papierowe miasta (fragmenty)
       Podsumowanie wiadomości ............................................................................................................ 134
       Sprawdź swoją wiedzę .................................................................................................................... 136


       Rozdział VII. Człowiek w kryzysie

       LEKCJA 1. I nagle rozpada się świat. Człowiek w sytuacji kryzysowej ..........................................138
       • Paul Harding, Enon (fragmenty)
       LEKCJA 2. I rani mnie wszystko. Człowiek bezbronny w wierszu Kazimiery Iłłakowiczówny ......141
       • Kazimiera Iłłakowiczówna, Obrona  DWUDZIESTOLECIE MIĘDZYWOJENNE
       LEKCJA 3. Tylko chłód. Doświadczanie świata po śmierci bliskiej osoby ......................................143
       • Clare Furniss, Rok szczura (fragmenty)
       LEKCJA 4. Wieczne niespełnienie. Miłosne złudzenia i bolesna wiedza w wierszu
       Jana Lechonia ...................................................................................................................................146
       • Jan Lechoń, Zazdrość  DWUDZIESTOLECIE MIĘDZYWOJENNE
       LEKCJA 5. Co dalej? Spojrzenie w przeszłość w wierszu Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej ...148
       • Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, Przebyta droga  DWUDZIESTOLECIE MIĘDZYWOJENNE
       • Infografika: Czy ludzie potrzebują kryzysów?
       LEKCJA 6. Świat w kryzysie. Wizja przyszłości w serialu „Rok za rokiem” ...................................152
       •  Mateusz Piesowicz, Rok za rokiem, czyli (nie)wesoła przyszłość w brytyjskiej wersji –
        recenzja serialu BBC (fragmenty)

       Podsumowanie wiadomości .............................................................................................................155
       Sprawdź swoją wiedzę .....................................................................................................................156
   1   2   3   4   5   6   7   8   9