Page 3 - Język polski, To się czyta, podręcznik, klasa 2
P. 3

LEKCJA 3. W głębi serca. Przeżycia człowieka tułacza w „Hymnie” Juliusza Słowackiego .......... 56
         • Juliusz Słowacki, Hymn [Smutno mi, Boże!]  ROMANTYZM

         LEKCJA 4. Paleta uczuć. Obraz życia artysty w filmie Pedra Almodóvara ...................................... 59
         • Joanna Roman, Ból i blask (fragmenty recenzji)
         LEKCJA 5. Łzy czy kamienie? Uczucia i rozum, natura i ludzie w wierszu
         Cypriana Kamila Norwida ................................................................................................................ 62
         • Cyprian Kamil Norwid, W Weronie  ROMANTYZM
         LEKCJA 6. Jak tu się nie załamać? O emocjach i sztuce panowania nad nimi .............................. 64
         •  Judith Orloff, Wolność emocjonalna. Wyzwól się z więzów negatywnych emocji
          i odmień swoje życie (fragmenty)

         Podsumowanie wiadomości .............................................................................................................. 67
         Sprawdź swoją wiedzę ...................................................................................................................... 68


         Rozdział IV. Człowiek pokonany, człowiek niepokonany
         LEKCJA 1. Życie jak jazda kolejką górską. O pięknie zwycięstw i porażek .................................... 70
         • Elliot Aronson, Przypadek to nie wszystko. Moje życie psychologa społecznego (fragmenty)
         LEKCJA 2. Nagłe odwrócenie ról. Człowiek pokonany przez los w noweli Bolesława Prusa ....... 72
         • Bolesław Prus, Z legend dawnego Egiptu (fragmenty)  POZYTYWIZM

         LEKCJA 3. Podtrzymać nadzieję. Literatura „ku pokrzepieniu serc” – o „Potopie”
         Henryka Sienkiewicza ....................................................................................................................... 77
         • Henryk Sienkiewicz, Potop (fragmenty)  POZYTYWIZM
         LEKCJA 4. Bez wyjścia. Pokonani przez reżim ................................................................................. 82
         • Ele Fountain, Uciekinier (fragmenty)
         LEKCJA 5. Zwyciężeni stają się zwycięzcami. O noweli „Gloria victis” Elizy Orzeszkowej ........... 85
         • Eliza Orzeszkowa, Gloria victis (fragmenty)  POZYTYWIZM

         Podsumowanie wiadomości ............................................................................................................. 90
         Sprawdź swoją wiedzę ...................................................................................................................... 92

         Rozdział V. Człowiek i natura

         LEKCJA 1. Być eko – moda czy konieczność? Współczesny człowiek i natura w piosenkach
         i działaniach artystycznych .................................................................................................................94
         • Konrad Wojciechowski, Evergreeny w obronie przyrody (fragmenty)
         • Infografika: Natura w sztuce, sztuka w naturze
         LEKCJA 2. Taniec mgieł. Górski pejzaż w wierszu Kazimierza Przerwy-Tetmajera ...................... 100
         • Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Melodia mgieł nocnych  MŁODA POLSKA
         LEKCJA 3. Zanurzeni w naturze. Obraz wsi w „Chłopach” Władysława Reymonta ...................102
         • Władysław Stanisław Reymont, Chłopi (fragmenty)  MŁODA POLSKA
         LEKCJA 4. Zaśmiecona przestrzeń. Człowiek przeciwko naturze i w jej obronie ........................ 105
         • Marek Janczyk, Antonówka (fragmenty)
         LEKCJA 5. W przedziwnym ogrodzie. Natura jako wzór dobrego życia ....................................... 108
         • Leopold Staff, Ogród przedziwny  MŁODA POLSKA
   1   2   3   4   5   6   7   8